Понеделник, 15.04.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Международна организация по стандартизация ISO е основана на 23.02.1947 г.

Международна организация по стандартизация ISO

Снимка: Международна организация по стандартизация ISO

Международната организация по стандартизация или ISO  е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти, съставен от представители на 148 национални стандартизационни организации (по данни от края на 2004 г.).

Основана е в Лондон на 23 февруари 1947 г. от делегати на 26 страни.

Централният секретариат на организацията се намира в Женева, Швейцария. Публикуваните от организацията (до момента повече от 13 700 на брой) индустриални и търговски стандарти се ползват от всички страни по света.

Макар че ISO се самоопределя като неправителствена организация, нейната способност да създава стандарти, които често добиват правна сила посредством международни споразумения или национални закони, я правят много по-влиятелна и действена от повечето други световни неправителствени организации. На практика тя действа като един консорциум, силно свързан с много правителства и с най-големите корпорации.

Генералната Асамблея (Общо събрание)е върховният ръководен орган на Международната организация по стандартизация. Участие в нея взимат всички членове, независимо от това дали са редовни членове на организацията или само наблюдатели.

Създаването на стандартите става от специалисти на страните членки, организирани в почти 200 на брой технически комитети (Technical Committee, TC), сформирани в различни области на индустрията и услугите.

Примери:

  • TC 1 — Screw threads [Резби]
  • TC 68 — Financial services [Услуги в областта на финансите]
  • TC 193 — Natural gas [Природен газ]
  • TC 228 — Tourism and related services [Туризъм и услуги в тази област]

Всеки стандарт на ISO има означение и наименование, като форматът е „ISO ннннн:гггг Наименование“, където „ннннн“ е номерът на стандарта, „гггг“ е годината на издаване, а „Наименование“ описва обекта на стандартизация.

Например:

ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary [Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник]

Международният стандарт ISO 1000 (ICS 01 060) описва Международната система (SI) и препоръките за употреба на кратните и други производни единици

SI се използва на практика навсякъде по света, като повечето държави дори не поддържат официални дефиниции на други мерни системи. Важно изключение са САЩ, които продължават да използват Имперска мерна система в допълнение към SI. В Обединеното кралство преминаването към SI е правителствена политика, но стари единици все още се използват. Мерните единици на държавите, използващи различна мерна система (напр. САЩ), са изразени в единици от SI.

Здраве и култура Любопитно

23-02-2024 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

На този ден

  На 15 април 1957 г. в София е открит Централният универсален магазин (ЦУМ)  Централният универсален магазин, известен със съкращ... повече

Препоръчани страници