Петък, 24.05.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Според Вас навременната здравна превенция ще намали ли риска от хоспитализация на пациентите?

Според Вас навременната здравна превенция ще намали ли риска от хоспитализация на пациентите?

  •   0% - Превенцията не е от такава важност. Хоспитализациите няма да намалеят.
  •   5% - Превенцията е важна, но не е задължителна.
  •   95% - Превенцията е от изключително значение за намаляване на хоспитализациите.

Минали анкети: